ee 3

Стартира набирането на проектни предложения по Процедура "Енергийна ефективност в сгради" по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Процедурата има за цел да повиши енергийната ефективност в сградите чрез реализиране на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ СА ОБЩИНИТЕ И АДМИНИСТРАЦИИТЕ КЪМ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

 

За да бъде допустим за финансиране проектът, е необходимо КАНДИДАТИТЕ да имат Доклад/и и Резюме/та на Доклада/и от извършено обследване за енергийна ефективност, изготвен/и от лице, вписано в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ в съответствие с наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ.

 

ЦИЕС ЕООД може да Ви бъде полезен със следните дейности:

  • Обследване за енергийна ефективност;
  • Изготвяне на доклад и резюме от обследването.

Докладът и Резюмето на Доклада от извършеното енергийно обследване може да Ви донесе максимален брой точки 63 от общо 100 точки за програмата.

 

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ на проектните предложения е до 17:00 ч. на 10 ноември 2021 г. през електронната система ИСУН - https://eumis2020.government.bg

 

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на БФП, но не по-късно от 30 април 2024 г.

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin   1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.